Fushun Greenland Center | UA studio 7

更多内容就在:国外酒店设计案例

爱旅游的鱼 Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332Fushun Greenland Center | UA studio 7建筑设计:UA Studio 7项目总监:Shi Ze Song项目负责人:Zhou Jun Gang项目团队:Yao Yuan , Mazhen Long , Yin Shun , Lin Lin , Cai Yanhong , Ioana Marica, Maria Fetiskina中国建筑事务所UA工作室7创建了“新城之花”,这是一座具有60层塔楼建筑和3层裙楼的高层建筑综合体。计算得出的建筑面积约为183,000㎡。高层建筑位于浑河景观带的交界处,浑河景观带是抚顺经济技术开发区的核心板块,是沉抚新城的城市功能轴。Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332Fushun Greenland Center | UA studio 7_416332